Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập đoàn Sông Đà triệu tập đại hội cổ đông bất thường

(VTC News) - Trong công văn gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sudico, Tập đoàn Sông Đà vừa yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông Sudico bất thường.

Tin liên quan

Công văn này nêu rõ, theo báo cáo của Sudico, tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 của công ty này đạt rất thấp so với kế hoạch đại hội cổ đông thông qua. Cụ thể, tổng giá trị đầu tư 19%, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 18%, doanh thu đạt 6%, lợi nhuận đạt 3% kế hoạch đề ra. Tình hình trên nếu không được khắc phục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các cổ đông, trong đó có Tập đoàn Sông Đà.

Cũng trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Sudico đã để xảy ra một số sai phạm trong quản lý điều hành như: việc thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty, trong đó ghi nhận sở hữu của Tập đoàn Sông Đà là 20,4% vốn điều lệ khác với tỷ lệ sở hữu thực tế là 36,3% mà không có căn cứ pháp lý.

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc còn có nhiều ý kiến khác nhau về việc chưa tuân thủ quy trình được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Riêng đối với Tập đoàn Sông Đà, người đại diện phần vốn tại Sudico, người đại diện phần vốn tại Sudico giữ chức Chủ tịch HĐQT đã vi phạm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Sông Đà (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), quy định về người đại diện vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của Bộ Xây dựng, của Tập đoàn Sông Đà, vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Những việc làm nói trên đã xâm hại trực tiếp quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà, gây bức xúc đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn đồng thời các việc làm trên đã được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh rộng rãi, tạo thành làn sóng dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, uy tín của tập đoàn Sông Đà, Sudico, giá cổ phiếu của Sudico trên thị trường.

Mặt khác, ngày 4/11/2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà đã ra quyết định thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn Sông Đà Sudico đối với ông Phan Ngọc Diệp, không tiếp tục giới thiệu tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Sudico và cử người khác thay thế. Do vậy, cần tiến hành Đại hội cổ đông để miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Diệp tại Sudico và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nội dung của đại hội cổ đông bất thường mà Tập đoàn Sông Đà yêu cầu gồm các vấn đề sau: Báo cáo về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và các giải pháp khắc phục cho những tháng còn lại của năm 2011 và năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Sudico báo cáo, giải trình phương án khắc phục việc tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Sông Đà ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sudico là 20,4% thấp hơn so với sở hữu thực tế là 36,3% vốn điều lệ.

Về việc có nhiều ý kiến khác nhau đối với việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Sudico không đúng với quy trình, thủ tục được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Diệp và bầu ông Hồ Sỹ Hùng – người đại diện phần vốn tập đoàn Sông Đà tại Sudico làm thành viên Hội đồng quản trị Sudico thay ông Phan Ngọc Diệp.

Trí Vĩnh - Nguyễn Yến

Nguồn VTC News: http://vtc.vn/1-310134/kinh-te/tap-doan-song-da-trieu-tap-dai-hoi-co-dong-bat-thuong.htm