Tập huấn cán bộ chủ trì ngành Tăng - Thiết giáp toàn quân

Gốc
QĐND - Tại Đoàn xe tăng H15, Binh chủng Tăng-Thiết giáp vừa tổ chức đợt tập huấn cho hơn 200 cán bộ chủ trì các đơn vị tăng-thiết giáp trong toàn quân.

Lớp tập huấn đi sâu vào các nội dung: Phương pháp huấn luyện bắn phân đội trên xe tăng-thiết giáp và thực hành huấn luyện bài chỉ huy hỏa lực trung đội tăng tiến công; phương pháp huấn luyện chiến thuật, diễn tập chiến thuật đại đội tăng và thực hành huấn luyện chiến thuật đại đội xe tăng trong tiến công, phòng ngự ở địa hình trung du; phương pháp tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập chỉ huy tham mưu cấp trung, lữ đoàn tăng-thiết giáp; một số biện pháp phòng, chống tác chiến điện tử, bảo đảm thông tin liên lạc cho các phân đội tăng… Kiểm tra kết thúc đợt tập huấn, 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thuận Thắng

Tin nóng

Tin mới