Tập huấn cho công nhân nòng cốt về pháp luật lao động và an sinh xã hội

Gốc
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị 'Tập huấn công nhân nòng cốt về pháp luật lao động và an sinh xã hội' cho 6 nhóm công nhân nòng cốt của các huyện Yên Phong và Quế Võ.

Các công nhân nòng cốt trong buổi tư vấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN và một số chế độ chính sách mới có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: tiền lương; các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; quyền trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, mức đóng và chế độ hưởng BHXH, BHYT; chế độ nghỉ hưu… Các khái niệm an sinh xã hội, nội dung an sinh xã hội ở Việt Nam; các khái niệm về giới, vấn đề giới trong an sinh xã hội. Đồng thời, chia nhóm thảo luận về các nội dung thực hiện an sinh xã hội có trách nhiệm giới.

Qua buổi tập huấn, công nhân lao động nòng cốt khu nhà trọ đã tiếp thu, trang bị được những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết của mình về Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách mới liên quan đến người lao động.

Đây là hoạt động thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn lao động tỉnh với Trung tâm phát triển hội nhập (CDI).

B.N