Tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2015 khu vực phía Bắc

Gốc
(BVPL) - Trong hai ngày 23 và 24/11/2015 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2015 khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC, VKSND cấp cao tại Hà Nội, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và các đồng chí lãnh đạo VKSND, lãnh đạo Phòng và Kiểm sát viên làm công tác thi hành án dân sự VKSND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra).

Tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2015 khu vực phía Bắc - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC nêu rõ, công tác kiểm sát thi hành án dân sự là một trong các công tác thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND; có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nhằm đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự, hành chính đúng pháp luật, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự và đảm bảo cho các quyết định, bản án của Tòa án được thi hành trong thực tế.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm cho biết, tháng 11/2014, Quốc hội khóa XIII tại Kỳ họp thứ Tám đã thông qua Luật Tổ chức VKSND, theo đó có một số nội dung mới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Cũng trong năm 2014, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2015). Để thực hiện Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và ngày 15/9/2015, liên ngành gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, TANDTC, VKSNDTC đã ban hành Thông tư liên tịch số 12 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm nhấn mạnh, qua một thời gian thực hiện Luật Thi hành án dân sự sửa đổi cùng với việc tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trên phạm vi toàn quốc thì việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự là hết sức cần thiết, giúp cho toàn ngành Kiểm sát thống nhất cách hiểu để áp dụng trong thực tiễn.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự VKSNDTC (Vụ 11) đã giới thiệu những điểm mới của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014; giới thiệu dự thảo Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung; giới thiệu hệ thống biểu mẫu, văn bản nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự; giới thiệu các dạng vi phạm trong thi hành án dân sự và kết quả trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự thời gian qua đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ 11 VKSNDTC giải đáp những vướng mắc trong nhận thức, áp dụng pháp luật về thi hành án dân sự, về nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự đồng thời nghe Lãnh đạo VKSNDTC quán triệt, chỉ đạo công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, tiếp sau Hội nghị khu vực phía Bắc, Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2015 khu vực phía Nam sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/11/2015 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đắc Thái

Tin nóng

Tin mới