Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Gốc

Ngày 23/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh: Lê Hồng Ngọc, Trần Văn Lợi, Nguyễn Kế Toại dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó trưởng BCĐ công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ngày 4/2), tính đến hết ngày 17/2, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương và địa phương đã diễn ra dân chủ, đúng luật, bảo đảm thời gian theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã phân bổ, giới thiệu 1.045 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cả Trung ương và địa phương); đạt tỷ lệ bình quân 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Trong đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trung ương có 29 người; địa phương là 41 người.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các cán bộ tham dự tập huấn cần lưu ý một số nội dung như: MTTQ các cấp trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục. Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202102/tap-huan-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-bau-cu-dbqh-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-920502/