Tập huấn nghiệp vụ cho 120 cán bộ CĐ cơ sở

Gốc
(NLĐ)- 120 cán bộ CĐ cơ sở trên địa bàn quận 10- TPHCM đã tham gia lớp tập huấn do LĐLĐ quận 10 tổ chức

Trong ba ngày từ 20 đến 22-10, các cán bộ CĐ cơ sở sẽ được nghe báo cáo các chuyên đề: tổ chức hoạt động phong trào thi đua và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động; phương pháp hoạt động của ban chấp hành và chủ tịch CĐ cơ sở; CĐ cơ sở với hoạt động tuyên giáo, tài chính, kiểm tra, nữ công.

Tin nóng

Tin mới