Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập huấn nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị năm 2022

Thực hiện hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 5-7-2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, ngày 20-7-2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị năm 2022.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, cán bộ, giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục của tỉnh Thanh Hóa đã được GS.TS Trần Văn Phòng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp chuyển tải, trao đổi hai chuyên đề. Chuyên đề 1: Một số vấn đề giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 2: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

GS.TS Trần Văn Phòng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị tập huấn có các cán bộ, giảng viên, giáo viên thuộc các trường THPT, Trung tâm chính trị, Trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua tập huấn giúp cán bộ, giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh nắm vững một số nội dung cơ bản cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, nhất là các điểm mới trong văn kiện của Đảng về công tác lý luận chính trị; kịp thời cập nhật những kiến thức mới về giảng dạy lý luận chính trị. Từ đó giúp cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong tỉnh nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về công tác chính trị tư tưởng để thống nhất trong nhận thức, hành động, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, giảng viên lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tập huấn cũng là dịp các giáo viên, giảng viên giao lưu, học hỏi, trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giảng dạy các môn lý luận chính trị tại địa phương và trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Tùng Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/tap-huan-nghiep-vu-giang-day-ly-luan-chinh-tri-nam-2022/163753.htm