Tập huấn NQ Hội nghị T.Ư 5 của Đảng

Gốc
Từ 7-8.11, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức tập huấn NQ Hội nghị T.Ư lần thứ năm của BCHTƯ Đảng khóa X tới các CB chủ chốt, CB tuyên giáo các cấp CĐ thủ đô và CBCNV, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Nội dung tập huấn bao gồm:

Tin nóng

Tin mới