Tập huấn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công trình hạ tầng kỹ thuật

Gốc
Ngày 7/7, tại Bộ Xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường (KHCN&MT) phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn quy chuẩn KT quốc gia, QCVN 07:2016/BXD các công trình HTKT. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã tới dự.

Tập huấn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công trình hạ tầng kỹ thuật - Ảnh 1

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết:

Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định, ban hành hướng dẫn đã có rà soát trên cơ sở điều kiện thực tế, có nghiên cứu phù hợp với công nghệ mới hiện nay.

Trong quá trình làm, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu tương đối toàn diện. Tuy nhiên, cần làm rõ và thống nhất trong cách hiểu để triển khai thực hiện...

Tại Hội thảo, đại diện Vụ KHCN&MT đã giới thiệu chung về hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng và QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình HTKT.

Trong đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng gồm: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; quy hoạch xây dựng (đô thị và nông thôn); phân cấp, phân loại công trình xây dựng; HTKT; VLXD; công trình xây dựng nhà ở và công trình công cộng; công trình xây dựng công nghiệp và dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng.

Sau khi rà soát, đánh giá, nhận xét các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện QCVN 07:2010/BXD và theo định kỳ, quy chuẩn 07:2016/BXD đã kế thừa quy chuẩn 2010 và bộ quy chuẩn xây dựng ban hành năm 1996 - 1997.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế, thỏa mãn các công nghệ mới phát triển; cập nhật các văn bản pháp quy, văn bản KT mới; bố cục thành 10 phần điều tiết 10 loại công trình HTKT.

Đặc biệt, quy chuẩn mới bổ sung thêm nội dung quy định cho hào và tuynel kỹ thuật; chỉ điều tiết các quy định bên trong các công trình HTKT; không quy định quy mô, khoảng cách công trình HTKT và các công trình khác...

Hội thảo cũng đã nghe đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật giới thiệu QCVN 07:2016/BXD liên quan đến công trình giao thông; công trình cấp nước; công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; công trình thoát nước và công trình nghĩa trang cũng như thảo luận, đóng góp của các chuyên gia môi trường, hạ tầng, cấp thoát nước...

Linh Đan

Tin nóng

Tin mới