Tập huấn sử dụng hệ thống BIT Elearning

Gốc
Ngày 6/10/2007, tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương, công ty BIT đã tập huấn cho giáo viên sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến BIT Elearning.

Tin nóng

Tin mới