Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Gốc
Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa tổ chức hội nghị tập huấn 'Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên CĐ' cho hơn 20 cán bộ CĐ đến từ các CĐ cơ sở thuộc tổng công ty.

Các học viên được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm cơ bản trên máy tính: đăng nhập hệ thống, chuyển sinh hoạt đoàn viên, tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên, quản lý, báo cáo và thống kê đoàn viên…

Thông qua phần mềm, các cấp CĐ có thể nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp; làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên.

H.Lê