Tập huấn sử dụng ứng dụng dùng chung thành phố

Gốc
Ngày 8-12, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng, dịch vụ dùng chung thành phố theo nhiệm vụ được giao cho các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Tham dự tập huấn có hơn 150 cán bộ là lãnh đạo văn phòng, chuyên viên được cử làm đầu mối tham gia triển khai Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ UBND thành phố giao và các chuyên viên công nghệ thông tin của 29 sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn bảo mật thông tin trong khai thác sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố.

Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ UBND thành phố giao là một thành phần của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố; giúp lãnh đạo UBND thành phố theo dõi, thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Từ ngày 1-1-2019, hệ thống này sẽ được vận hành và trở thành công cụ hữu ích cho lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Thành Tâm