Tập huấn triển khai các văn bản mới ngành Văn hóa - thể thao và du lịch

Gốc
Trong 2 ngày 12 và 13-9, tại hội trường Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quản lý nhà nước mới trên các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa - thể thao và du lịch năm 2019.

Nội dung lớp tập huấn gồm: các văn bản pháp luật mới của ngành Văn hóa - thể thao và du lịch; triển khai cổng thông tin du lịch thông minh… Từ đó, tăng cường công tác quản lý của cán bộ, công chức, viên chức của ngành; cùng nhau trao đổi khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để có hướng giải quyết phù hợp.

My Ny