Tập huấn trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Gốc

Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/tap-huan-truc-tuyen-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-bau-cu-204493.htm