Tập huấn về công tác đặc xá năm 2022

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm nhằm triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 được kịp thời, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra.

Ngày 11/7, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Phó Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an tại Hà Nội đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đặc xá năm 2022 của Bộ Công an; các tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng tư vấn (HĐTV) đặc xá; đại diện: Viện KSND Tối cao; TAND Tối cao; Bộ Ngoại giao; MTTQ, Văn phòng Chủ tịch nước và các bộ, ngành chức năng.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm nhằm triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 được kịp thời theo đúng Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của HĐTV đặc xá, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 của Bộ Công an và bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Minh Hùng cho biết, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người đang chấp hành án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội.

Từ năm 2009 đến 2016, thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc xá cho 87.097 người. Sau khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá năm 2018 thay thế Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện đợt đặc xá năm 2021 cho 3.035 người.

“Mặc dù số lượng người đặc xá trong những năm qua là rất lớn nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên. Qua theo dõi, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Đợt đặc xá gần đây nhất (năm 2021), tính đến nay chỉ có 2 người được đặc xá tái phạm tội” – Trung tướng Lê Minh Hùng cho biết và nhấn mạnh, kết quả thực hiện công tác đặc xá không những thể hiện truyền thống nhân ái, khoan dung của dân tộc ta và chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội mà còn góp phần thực hiện tốt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được Nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã thông báo nội dung các Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của HĐTV đặc xá năm 2022; công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập BCĐ về đặc xá năm 2022 của Bộ Công an và Quyết định của HĐTV đặc xá quy định về tổ chức, nhiệm vụ, lề lối làm việc của các Tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên HĐTV đặc xá và Tổ thẩm định liên ngành thuộc HĐTV đặc xá. Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng QLTG, CSGDBB, TGD quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Các đại biểu cũng đã trao đổi, xin ý kiến một số vấn đề còn chưa rõ và một số nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Minh Hùng đề nghị các Tổ thẩm định liên ngành cần khẩn trương triển khai việc thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá theo đúng thời gian, tiến độ đề ra. Quá trình thẩm định phải đảm bảo theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ đúng quy định của pháp luật về đặc xá, đúng Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của HĐTV đặc xá. “Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá và không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá” – Trung tướng Lê Minh Hùng nhấn mạnh.

Phương Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tap-huan-ve-cong-tac-dac-xa-nam-2022--i660036/