TT - Tiến sĩ Frances M. Yang và đồng sự đã theo dõi gần 800 bệnh nhân trên 70 tuổi và nhận thấy tập thể dục đều đặn sẽ làm giảm nguy cơ mê sảng khoảng 24%.