Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập thể UBND Thành phố Hà Nội xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố

Sáng 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 11/2022 lần thứ hai, để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp thứ 10 của HĐND Thành phố Hà Nội và Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Cùng tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền; các Ủy viên UBND Thành phố và một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố Hà Nội đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố.

Bên cạnh đó, xem xét, cho ý kiến Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội. Tập thể UBND TP cũng xem xét Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố). Cùng với đó, xem xét Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh Kế hạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố).

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định chính sách đãi ngộ đối với các văn nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu và đạt giải thưởng tại các kỳ liên hoan quốc gia, quốc tế; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Theo dự kiến, Kỳ họp HĐND TP. Hà Nội diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5 - 8/12/2022) xem xét, thông qua 53 nội dung. Trong đó, xem xét 23 báo cáo (gồm 18 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề); xem xét thông qua 30 nghị quyết (gồm 7 Nghị quyết thường lệ; 23 Nghị quyết chuyên đề).

Các báo cáo thường lệ gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2023; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa phiên chất vấn, trả lời chất vấn và những cam kết tại kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố.

Xuân Trường