Tập trung 3 nhóm khách hàng

Gốc
Công ty Điện lực TPHCM vừa thông qua kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2008. Theo kế hoạch này, TPHCM sẽ tiết kiệm 124,5 triệu kWh điện. Có ý kiến cho rằng, các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện mà Công ty Điện lực TPHCM triển khai không có gì khác hơn so với trước đây

Tin nóng

Tin mới