Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

Gốc
Ngày 2/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 2.000 đại biểu thuộc 63 điểm cầu trên cả nước.

Quán triệt các nội dung trọng tâm công tác năm 2021, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nêu rõ, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử với 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận các địa phương chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đi đôi với phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, cần cân nhắc đến yếu tố nhân sự trẻ tuổi; quan tâm tới cá nhân ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số và tôn giáo, đảm bảo sự bố trí khoa học để có tỷ lệ nhất định những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức trong Quốc hội.

Nhấn mạnh trong năm 2020, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, Mặt trận các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, chính từ trong khó khăn, Mặt trận đã phát huy vai trò, vị trí, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình nghĩa đồng bào, đồng chí, ý chí tự lực, tự cường; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua thử thách để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền...

Năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung xây dựng, triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Liên quan tới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tập trung lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà nhân dân thực sự quan tâm. "Giám sát, phản biện xã hội phải phát huy vai trò của Mặt trận, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân dành cho Mặt trận trong thời gian qua." Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tích cực vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến của Mặt trận để nắm tình hình nhân dân.

Nhắc tới nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Từ nội dung các văn bản liên quan của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, Mặt trận các cấp cần nắm rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hoạt động bầu cử hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời qua từng hội nghị; chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất.

Hiền Hạnh

Nguồn CAND http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tap-trung-6-nhiem-vu-trong-tam-cua-mat-tran-to-quoc-trong-cong-tac-bau-cu-632601/