Tập trung cho sản xuất cây vụ đông 2016

Gốc
Vụ đông 2016, các tỉnh phía bắc đặt mục tiêu sản xuất 430.000 ha, tăng 20.000 ha so với vụ đông 2015. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 23.000-25.000 tỷ đồng, trung bình đạt 55-60 triệu đồng/ha.

Tại hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông 2015 và kế hoạch triển khai vụ đông 2016 các tỉnh phía bắc của Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 8/9, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng toàn ngành, các địa phương cần xác định rõ đối tượng, cơ cấu giống, tập trung mở rộng diện tích gieo trồng cũng như các biện pháp kỹ thuật phù hợp.

Để đạt được mục tiêu trên, theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, các địa phương phải chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn vụ hè thu và vụ mùa để nhanh chóng giải phóng đất cho sản xuất vụ đông, bảo đảm gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất, ưu tiên mở rộng tối đa diện tích ngô, đậu tương trên đất hai vụ lúa.

Ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, hầu hết các địa phương đều xác định đây là vụ sản xuất hàng hóa chính với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ và mang lại thu nhập cao cho nông dân. Do đó, các địa phương đều đã chủ động xây dựng và triển khai sớm đề án sản xuất vụ hè thu, vụ mùa gắn với vụ đông 2016, kèm theo là các cơ chế chính sách của địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất vụ đông phát triển. Số lượng, chủng loại và cơ cấu giống cây trồng vụ đông được chuẩn bị khá phong phú, đầy đủ.

Cục Trồng trọt khuyến cáo với nhóm cây ưa ấm, thời vụ gieo trồng kết thúc trước ngày 10/10; nhóm cây ưa lạnh gieo trồng sau 10/10; riêng cây khoai tây tập trung trồng từ 25/10 đến 15/11. Bố trí rải vụ rau phù hợp để bảo đảm nguồn cung, hạn chế tình trạng dư thừa, giá thấp hoặc thiếu rau đẩy giá lên.

Các địa phương cần bố trí hợp lý cơ cấu nhóm cây ưa ấm, ưa lạnh và trung tính, cây có giá trị kinh tế cao gắn với sản xuất và thị trường tiêu thụ. Tích cực hỗ trợ đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa, tổ chức cho nông dân mượn đất, thuê đất sản xuất, để hình thành cùng sản xuất cây vụ đông tập trung, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, xây dựng cơ chế thu hút các doanh nghiệp cùng đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Đỗ Hương

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới