Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ bình yên để nhân dân đón Tết yên vui

Gốc
Chiều 15-1, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai những nhiệm vụ mới trong năm 2020.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/tap-trung-dau-tranh-tran-ap-toi-pham-giu-binh-yen-de-nhan-dan-don-tet-yen-vui/840007.antd