Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập trung đầu tư cho nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ nông nghiệp

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 16-9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về định hướng nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/T.Ư ngày5-8-2008 Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130978&sub=72&top=41