Tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài

Gốc
Ngày 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 được thành lập tháng 2/2016 thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, khiếu nại tố cáo kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài - Ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Tú Linh)

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá, thời gian qua toàn Thành phố đã tiếp nhận, xử lý các vụ việc cơ bản đúng trình tự, thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Đến tháng 8/2017, Ban Chỉ đạo đã đưa được 37 vụ việc ra khỏi danh sách tồn đọng kéo dài, phức tạp cần theo dõi, đồng thời có văn bản chỉ đạo yêu cầu giải quyết dứt điểm 45 vụ việc còn lại.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, việc ban hành Chỉ thị 15-CT/TU là cần thiết, đúng hướng và được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan chuyên môn với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị của Thành ủy. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, cụ thể vẫn còn tình trạng công dân tập trung khiếu nại tố cáo đông người của Thành phố và các địa phương khác gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Trung ương và Thành phố; một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý, có tình nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo.

Ngoài ra, tình trạng đơn gửi nhiều cấp, vượt cấp xuất hiện ở một số nơi, trong đó có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh... Đây là những thách thức rất lớn đối với Thành phố, đòi hỏi Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo Chỉ thị 15, các cấp, các ngành phải tập trung giải quyết, khắc phục.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo rà soát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Duy trì thực hiện tiếp dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền việc chấp hành pháp luật; đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Bí thưi lưu ý: “Trong giải quyết khiếu nại tố cáo, các cấp, ngành, cơ quan chức năng phải nắm chắc vụ việc, địa bàn, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”. Đối với các vụ việc phức tạp, vụ việc khiếu kiện đông người đã, đang hoặc tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng", gây phức tạp về an ninh, trật tự và làm mất ổn định chính trị - xã hội, phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đôn đốc quá trình giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Ban Chỉ đạo cũng cần tiến hành phân loại, dự báo các khả năng, tình huống, các nhóm lĩnh vực có thể xảy ra khiếu nại tố cáo cao để quan tâm, sớm xử lý dứt điểm.

Nguyễn Công

Tin nóng

Tin mới