Tập trung gỡ vướng, bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú trong quý II/2021

Gốc
y là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, chiều 22/02.
0:00 / 0:00
0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng sẽ tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, là cơ hội cho doanh nghiệp cũng như huyện Hiệp Hòa.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa phú được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích hơn 207ha. Tổng mức đầu tư 1.933 tỷ đồng do Công ty TNHH Hòa Phú Invest làm chủ đầu tư.

Dự án thực hiện trên địa bàn các xã: Mai Đình, Châu Minh và Hương Lâm. Đến nay, tổng diện tích Khu công nghiệp Hòa Phú đã bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 179ha, bằng 86,5% kế hoạch. UBND tỉnh Bắc Giang đã giao đất và cho chủ đầu tư thuê đất gần 134ha.

Hiện nay, đã có 18 doanh nghiệp thứ cấp vào Khu công nghiệp với tổng diện tích cho thuê khoảng 86ha, tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng. Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuy có chuyển biến, song chưa đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể còn 62 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng 4,2ha đã được UBND huyện quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá cũ, nhưng chưa nhận tiền ở các thôn Mai Hạ, xã Mai Đình; thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh.

Ngoài ra, tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình còn 126/496 hộ có đất nằm xen rải rác trong phần diện tích đã thu hồi chưa đồng thuận kiểm kê. Một phần diện tích đất công ích tại thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh do chính quyền thôn qua các thời kỳ giao đất, chuyển nhượng đất công ích trái thẩm quyền, chưa xác định xong nguồn gốc đất để làm căn cứ bồi thường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Công ty TNHH Hòa Phú Invest và UBND huyện Hiệp Hòa trong công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, UBND huyện Hiệp Hòa kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, huyện Hiệp Hòa phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phấn đấu đến hết quý II/2021 phải bàn giao xong mặt bằng. Huyện phải rà soát lại toàn bộ lĩnh vực, nội dung vướng mắc, khó khăn, phân loại cụ thể, đối chiếu chính sách, những nội dung nào cần xin ý kiến tỉnh sớm có văn bản.

Chương Huyền – Thân Nam

Nguồn Xây Dựng https://baoxaydung.com.vn/tap-trung-go-vuong-ban-giao-mat-bang-khu-cong-nghiep-hoa-phu-trong-quy-ii2021-299991.html