Ngày 18-1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác pháp chế năm 2013, triển khai công tác pháp chế năm 2014 với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí: Hà Hùng Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Tư pháp; Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số cơ quan, tổ chức ở T.Ư đã dự.

Năm 2013, công tác pháp chế đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tham gia đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật từng bước đi vào chiều sâu, có sự gắn kết hơn giữa xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Việc triển khai một số nhiệm vụ mới như theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính đã có những kết quả bước đầu. Những kết quả nêu trên đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của cả nước và từng địa phương. Nhờ đó vị trí, vai trò của công tác pháp chế trong tổ chức và hoạt động của các bộ, cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương ngày càng được tăng cường.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận và thảo luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến đánh giá cao nỗ lực và các kết quả đã đạt được của pháp chế các bộ, ngành trong năm qua; đồng thời cũng chỉ ra những bất cập của công tác này.

Năm 2014 được xác định là năm "thể chế", do vậy Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, cần tập trung vào việc hoàn thiện, thực hiện thể chế, coi đây là một trọng tâm công tác, nhất là trong bối cảnh chúng ta coi thể chế là một trong ba khâu đột phá. Các bộ, ngành cần tập trung cho công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Cần tiếp tục quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Cần nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ pháp chế.