QĐND - Ngày 16-11, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 24 Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Phía Việt Nam do Trung tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn Phân ban Nga do Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Viện sĩ Hàn lâm khoa học Nga Đ.X. Páp-lốp, Chủ tịch Phân ban làm trưởng đoàn.

Tại phiên họp, các đại biểu của phía Nga và Việt Nam đã đề xuất các hướng hợp tác nghiên cứu mới theo hướng thiết thực và khả năng ứng dụng trong thực tế cao trên cả ba hướng khoa học là: Sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới và độ bền nhiệt đới. Các viện sĩ Nga đề xuất phối hợp nghiên cứu đề tài sức khỏe nghề nghiệp của chiến sĩ, cán bộ Hải quân và Không quân; đề xuất Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tham gia vào dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam, cụ thể là việc đánh giá tác động của việc này đối với môi trường sinh thái. Viện sĩ Páp-lốp cho rằng, cần phải sớm có bước đi trong vấn đề này trước khi nhà máy điện nguyên tử được xây dựng, ví dụ như việc nghiên cứu sinh thái nước biển vì nhà máy sẽ sử dụng nước biển để làm mát. Từ những đề xuất hợp tác nghiên cứu đề tài, cả phía Việt Nam và Nga đều nhất trí cho rằng, cần xây dựng cơ chế đầu tư, hướng đầu tư cho từng đề tài cụ thể để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, Phó chủ tịch Phân ban Việt Nam cho rằng, từ những nghiên cứu cơ bản cần tiến tới xây dựng “thương hiệu” của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thông qua những sản phẩm ứng dụng đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, Trung tâm đã có một số sản phẩm khoa học công nghệ truyền thống như sản phẩm xử lý môi trường, vật liệu bảo vệ…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Trung tướng Trương Quang Khánh cũng đồng quan điểm với các đại biểu dự phiên họp khẳng định, nghiên cứu ứng dụng hiện nay còn rất hạn chế cần được tăng cường. Trung tướng Trương Quang Khánh hoanh nghênh việc tiến hành các nghiên cứu phục vụ cho các nhiệm vụ mới, bao gồm việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử, đối phó với biến đổi khí hậu, yêu cầu bảo vệ tổ quốc.

MỸ HẠNH