Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Gốc
Sáng 16 - 9, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo, thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia.

Phối hợp giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, huyện Tĩnh Gia; chủ đầu tư các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Tĩnh Gia, 9 tháng đầu năm 2019, tổng số dự án đủ điều kiện GPMB trong năm 2019 trên địa bàn huyện là 72 dự án, với diện tích GPMB 380,95 ha. Huyện đã ký cam kết GPMB với chủ đầu tư của 64 dự án, với diện tích 227,18 ha; đồng thời, thực hiện đo đạc, kiểm kê 243,11 ha tại 72 dự án; lập phương án bồi thường tại 67 dự án, với diện tích 279,03 ha; trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường 72,1 tỷ đồng/1.186 hộ; ban hành quyết định thu hồi đất 997 hộ gia đình, cá nhân. Huyện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 28 dự án, với diện tích 43,77 ha và bàn giao một phần diện tích tại 28 dự án...

Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, một số dự án UBND huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhưng thực tế chủ đầu tư, nhà thầu thi công không thi công hoặc thi công chậm, cầm chừng, đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận động, tuyên truyền đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Một số dự án chưa được bố trí vốn hoặc chậm vốn chi trả, dẫn đến chậm chi trả, chậm bàn giao mặt bằng, làm phát sinh khiếu nại. Nhiều dự án chủ đầu tư không chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng GPMB, UBND các xã trong quá trình triển khai GPMB, có tư tưởng phó mặc, xem đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chủ đầu tư một số dự án không thường xuyên cử cán bộ để liên hệ nắm bắt tình hình thực hiện GPMB, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Đối với các dự án thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng, nhất là các dự án du lịch ven biển huyện Tĩnh Gia, là những dự án có quy mô diện tích GPMB lớn, số hộ tái định cư và số mồ mả phải di dời lớn, nhất là tại 2 xã Tân Dân và Ninh Hải. Tuy nhiên, hiện nay khu vực các xã phía Bắc huyện Tĩnh Gia chưa có khu tái định cư và khu nghĩa trang tập trung, do đó việc tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương GPMB, di dân cho các dự án gặp nhiều khó khăn.

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, chủ đầu tư các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia đã phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác GPMB, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án. Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, các sở, ngành, trình bày giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, cũng như nguyên nhân một số dự án GPMB chậm, kéo dài.

Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư nghiên cứu kỹ những quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bồi thường, GPMB. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, huyện Tĩnh Gia, chủ đầu tư các dự án phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư dự án theo đúng quy định, nhất là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Huyện Tĩnh Gia có kế hoạch cụ thể về thực hiện, ký cam kết GPMB với chủ đầu tư của từng dự án; phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện GPMB và báo cáo UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, sớm triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho các dự án.

Đại diện chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái tổng hợp Tràng An phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc di chuyển mồ mả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đây là việc khó, phức tạp và nhạy cảm, do số lượng mồ mả lớn và liên quan đến tín ngưỡng, tâm linh của người dân. Do vậy, huyện Tĩnh Gia cần nghiên cứu thấu đáo, đề xuất những phương án di chuyển hoặc quy hoạch nghĩa trang hợp lý, phù hợp với quy hoạch phát triển chung, văn hóa tâm linh của người dân và bảo đảm yếu tố vệ sinh môi trường.

Đại diện chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị.

ĐỒng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp rà soát, nắm lại tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia. Đối với những dự án chậm tiến độ đầu tư phải có sự nhắc nhở kịp thời, hoặc báo cáo với UBND tỉnh để có những biện pháp xử lý phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng cho ý kiến trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của một số dự án lớn, trọng điểm đang triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia.

Xuân Hùng