Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập trung, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Sáng 23/06, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Văn phòng Quốc hội về tiến độ xây dựng, hoàn thiện các Đề án, dự thảo Nghị quyết do Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu, xây dựng.

Thời gian qua, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã chủ đạo các Ban soạn thảo, Tổ biên tập tập trung rà soát nội dung, tiến độ thực hiện, kế hoạch triển khai tiếp theo 2 Đề án và 3 dự thảo Nghị quyết thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội phân công cho Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu, phục vụ việc xây dựng gồm: Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Kỳ họp Quốc hội; Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về quan điểm, mục tiêu, phạm vi, tiến độ và nội dung của từng Đề án, dự thảo Nghị quyết, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Lưu ý nội dung của các Đề án, dự thảo Nghị quyết này có tính ứng dụng thực tế rất cao, đề nghị Văn phòng Quốc hội, các Tổ biên tập tiếp thu ý kiến tại cuộc làm việc, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết và Đề án, trong đó, tập trung làm nổi bật những cải tiến, đổi mới cụ thể, nhất là những cải tiến, đổi mới đã được áp dụng rất hiệu quả thời gian qua.

Trong đó, những đổi mới nổi bật của nhiệm kỳ Khóa XV cần được khẳng định và thể hiện rõ như: sự chuẩn bị từ sớm, từ xa các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội; việc đề cao vai trò của Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách và Ủy ban chủ trì thẩm tra; Chủ tịch Quốc hội trực tiếp họp, làm việc nhiều lần, qua nhiều vòng chuẩn bị, chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng; đổi mới cách thức xin ý kiến Bộ Chính trị; sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội và cơ quan của Chính phủ, thậm chí Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ làm việc trực tiếp, trao đổi rất kỹ lưỡng về nội dung; đổi mới cách thức viết nghị quyết giám sát, nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội... Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có rất nhiều đổi mới, theo công việc chứ không theo chương trình, có kết luận cụ thể từng nội dung, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện... Vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND cũng có rất nhiều đổi mới. Nhấn mạnh những đổi mới trên đây đều là việc hết sức cụ thể nhưng thực chất và hiệu quả, các ý kiến tại cuộc làm việc đề nghị Văn phòng Quốc hội, các Tổ biên tập khẩn trương hoàn thiện các Đề án, dự thảo Nghị quyết theo đúng tinh thần của Lãnh đạo Quốc hội, đó là những việc “đã chín, đã rõ” cần khẳng định, quy định rõ để tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Thực hiện : Đặng Linh Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dang-doan-quoc-hoi-lam-viec-voi-van-phong-quoc-hoi