Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Đánh giá Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007, trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 26 - 10, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều biểu dương những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chính quyền các cấp, góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/148592