Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Gốc
Cùng với chú trọng triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần; kinh tế; quốc phòng và an ninh (QPAN)..., góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (KVPT) ngày càng vững chắc.

Tạo sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở

Sau khi cùng với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị ở huyện Kim Động cho cuộc diễn tập KVPT vào cuối tháng 9, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng và Đại tá Lê Văn Cửu, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên về đến Sở chỉ huy, liền phân công từng người đến cơ quan chính trị, tham mưu… để kiểm tra hệ thống văn kiện diễn tập.

Đại tá Nguyễn Chí Công cho hay: “Diễn tập KVPT được xác định là một nội dung quan trọng trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ và thống nhất từ tỉnh, các sở, ngành đến cơ sở”.

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc - Ảnh 1

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên kiểm tra văn kiện diễn tập KVPT năm 2017 đối với cơ quan tham mưu.

Hưng Yên là tỉnh đồng bằng, nhân dân chủ yếu làm nghề nông, nên việc xây dựng KVPT gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, ngân sách đầu tư cho xây dựng KVPT còn eo hẹp và chưa kịp thời. Mặt khác, nhận thức của số ít cán bộ lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT (Nghị định 152) còn hạn chế. Khắc phục những khó khăn trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động rà soát, xây dựng đề án, đồng thời tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 152, Nghị quyết số 28 NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 28) và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 về xây dựng KVPT, nhiệm vụ QS, QPĐP. Tỉnh ủy, UBND đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ QPAN giai đoạn 2006-2010, Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 30-10-2009 của Tỉnh ủy Hưng Yên, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoạt động KVPT, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QPĐP.

Theo Đại tá Lê Văn Cửu, muốn triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT, thì phải làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, các sở, ban, ngành, cơ quan quân sự, công an của tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT của LLVT cả trong thời bình và thời chiến. Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, từ năm 2010 đến nay, Hưng Yên đã tổ chức 1 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, 15 cuộc diễn tập cấp huyện, 65 cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan và gần 200 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; gần 30 ngành của các huyện đã tham gia diễn tập QPAN. Cũng từ quãng thời gian trên, tỉnh đã động viên gần 30.000 lượt quân nhân dự bị kiểm tra SSCĐ, huấn luyện, diễn tập các cấp, đạt 100% chỉ tiêu được giao, an toàn tuyệt đối.

Khi vai trò LLVT được phát huy

Trong thời gian này, cùng với tích cực tổ chức luyện tập nâng cao khả năng chiến đấu và SSCĐ cho các lực lượng tham gia diễn tập KVPT, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là cơ quan quân sự các cấp đã tiến hành xây dựng và tu sửa các thiết bị quân sự trong căn cứ chiến đấu, bảo đảm phù hợp với quyết tâm, kế hoạch tác chiến trong KVPT.

Chúng tôi đến huyện Ân Thi và được biết đây là địa phương nhiều năm nay đã có những chủ trương, biện pháp sát thực trong xây dựng KVPT, góp phần cùng với các huyện, thành phố của tỉnh nâng cao khả năng phòng thủ. Trung tá Nguyễn Quang Tuyên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ân Thi nêu kinh nghiệm: “Muốn xây dựng KVPT ngày càng vững chắc thì phải tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tăng cường thế trận lòng dân; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, LLVT phải là lực lượng nòng cốt và xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất để giúp đỡ nhân dân... Có như thế các tầng lớp nhân dân mới tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định: "Không chỉ có Ân Thi mà các huyện, thành phố, sở, ban ngành của tỉnh Hưng Yên đều đã phát huy vai trò tham mưu để Tỉnh ủy, HĐND, UBND đề ra nhiều biện pháp sát đúng với điều kiện thực tế, góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG

Tin nóng

Tin mới