Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập trung xóa đói, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Ngày 1-7, Ủy ban Dân tộc triển khai Nghị định 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.37610.qdnd