Tập trung xóa tồn đọng trong cấp sổ đỏ cho dân

Gốc
Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã đạt được kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tiến độ cấp sổ đỏ ở nhiều nơi còn chậm, chưa theo kịp tiến độ đề ra. Bạn đọc đóng góp ý kiến chung quanh vấn đề này.

Bạn đọc Hữu Nguyên (Hà Nội): Theo Tổng cục Quản lý đất đai, sáu tháng đầu năm nay, 22 tỉnh, thành phố mới cấp được hơn 822.000 giấy chứng nhận, đạt 85% diện tích các loại đất của các tỉnh, thành phố và mới chỉ đạt 18% diện tích cần cấp sổ đỏ trong năm nay. Số lượng tồn đọng ở các tỉnh, thành phố còn nhiều, nhất là Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Đác Nông... Một trong những nguyên nhân là do chính quyền nhiều địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đặc biệt là do cán bộ UBND, cán bộ địa chính các xã, phường còn gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân khi làm các thủ tục liên quan đến sổ đỏ, thậm chí còn đòi hối lộ. Ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), một cán bộ là thương binh ở Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam, được Viện cấp đất từ năm 2000, đến nay UBND phường và cán bộ địa chính phường vẫn chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ, trong khi hàng trăm cán bộ của Viện đã được cấp sổ đỏ. Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cấp sổ đỏ ở cấp quận, huyện, xã, phường.

Bạn đọc Hoàng Lê (Lạng Sơn): Nguyên nhân việc cấp sổ đỏ đạt thấp là do: Chính quyền các cấp chưa nhận thức đúng trách nhiệm, thiếu quyết tâm chỉ đạo sâu sát, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, thiếu tích cực, chưa triển khai đồng bộ các giải pháp. Một số quy định của pháp luật chưa phù hợp thực tế, chưa khuyến khích người sử dụng đất đăng ký theo đúng quy định. Kiến thức pháp luật của cán bộ một số địa phương còn hạn chế nên quá trình thực hiện lúng túng, chậm trễ hoặc thực hiện không đúng quy định. Thủ tục cấp sổ đỏ ở một số địa phương còn rườm rà, thời gian thực hiện kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Bạn đọc Nguyên Khang (Nghệ An): Để đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ, các địa phương và các ngành tập trung thực hiện một số giải pháp: Tăng cường tập trung lãnh đạo, bố trí nhân lực để thực hiện, từ huyện đến cơ sở rà soát lại tình hình cấp sổ đỏ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ sở và xác định thời điểm phải hoàn thành; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhiều người nắm bắt thông tin, tự giác tham gia. Những địa phương còn nhiều hộ chưa được cấp sổ đỏ cần có hình thức triển khai, mở chiến dịch tập trung để làm dứt điểm; những xã khó khăn, huyện bổ sung, tăng cường nhân lực, hỗ trợ ngân sách... để phấn đấu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Tin nóng

Tin mới