Mùa đông là cái cớ hoàn hảo để hai bạn xích lại gần nhau hơn hay sẽ khiến lòng người thêm băng giá...

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Trong mùa Đông tới, tình yêu của mình sẽ ra sao?".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

iOne