“Tắt bớt đèn đi con!”

Gốc
TTO - Lời khuyên tắt bớt đèn của ba, lời tâm sự của cô bạn trẻ khiếm thị về việc tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất khiến tôi phải suy nghĩ.

Tin nóng

Tin mới