Tất cả phải dùng chung hạ tầng

Gốc
ICTnews – Chủ trương của Bộ TT&TT là đẩy mạnh sử dụng chung cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền hình và bưu chính tiến tới một hạ tầng thống nhất.

Tin nóng

Tin mới