Tàu bay dưới 20 ghế không được tra nạp nhiên liệu khi hành khách đang lên xuống

Gốc
Đó là một trong những quy định mới trong Thông tư vừa được Bộ GTVT ban hành về Bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam, trong đó dành riêng một mục quy định về tra nạp nhiên liệu hàng không trong các trường hợp đặc biệt.

Theo đó, đối với việc tra nạp hoặc hút nhiên liệu khi hành khách đang lên, xuống hoặc ở trên tàu bay thì người khai thác tàu bay phải thông báo, phối hợp chặt chẽ với người khai thác cảng hàng không, sân bay đảm bảo sân bay đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn, triển khai xe cứu hỏa sẵn sàng ở vị trí theo quy định. Người khai thác tàu bay phải có phương án sơ tán hành khách kịp thời khi có tình huống khẩn cấp; thông báo cho hành khách và nhân viên đang ở trên tàu bay việc nạp nhiên liệu; phổ biến các chỉ dẫn cho nhân viên về việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ hành khách trong quá trình tra nạp nhiên liệu và tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ dẫn đó.

Hành khách và nhân viên trên tàu bay không được thắt dây an toàn. Phải thực hiện quy định nghiêm ngặt “cấm hút thuốc”, cấm sử dụng bất cứ thiết bị gì có thể bắt lửa, không đi lại trong khoang. Phải ngừng tra nạp khi xảy ra sự cố như tràn nhiên liệu, các sự cố phát sinh khác hay có bất kỳ sự vi phạm những quy định nêu trên có thể dẫn đến các tai nạn nguy hiểm. Thông tư cũng quy định rõ: Không được phép tra nạp nhiên liệu trong nhà để tàu bay hay các vị trí tương tự, trừ trường hợp có sự thỏa thuận đặc biệt giữa hàng hàng không và đơn vị quản lý nhà để tàu bay đó.

Các trường hợp không được phép tra nạp khi có hành khách đang lên xuống tàu bay là: tàu bay trực thăng; tàu bay dưới 20 ghế hành khách; tàu bay dùng nhiên liệu JP4 (nhiên liệu thành phần cắt rộng (wide cut), dùng cho tàu bay quân sự) hoặc trộn lẫn JP 4; xăng Avgas

Tin nóng

Tin mới