Tàu con thoi Discovery cùng 7 nhà du hành đã trở về Trái đất an toàn ngày 28/3, hoàn thành sứ mệnh chính là lắp đặt các tấm pin Mặt trời cuối cùng trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).