(HNMO)- Quan chức Lầu Năm góc Mỹ cho biết 5 tàu cao tốc của Iran đã áp sát 3 tàu chiến Mỹ và đe dọa sẽ cho nổ tung những tàu này qua radio vào cuối tuần qua.