(Zing) - Anh Tim Elkins, sống tại Worthing, Anh đã hoàn thành con tàu Titanic huyền thoại sau 15 năm miệt mài sáng tạo, với nguyên liệu là 147.000 que diêm.