Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tây Ban Nha, góc nhìn từ nền văn hóa kiến trúc

Gốc

Cũng như các mặt khác của nền văn hóa nước này, kiến trúc Tây Ban Nha trải qua nhiều giai đoạn và chịu ảnh hưởng của nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, đồng thời...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2008/01/25/021446/1589