QĐND - Sáng 17-11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Hoan An-tô-ni-ô Da-nhét Ba-nu-ê-vô (Juan Antonio Yaíez Barnuevo) đã tiến hành tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Quốc Vụ khanh Tây Ban Nha. Tại các cuộc làm việc, Tây Ban Nha khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ nhiều mặt với Liên minh châu Âu (EU) và các nước Mỹ La-tinh; tái khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ khóa 2013-2016.

QĐND - Sáng 17-11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Hoan An-tô-ni-ô Da-nhét Ba-nu-ê-vô (Juan Antonio Yaíez Barnuevo) đã tiến hành tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Quốc Vụ khanh Tây Ban Nha. Tại các cuộc làm việc, Tây Ban Nha khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ nhiều mặt với Liên minh châu Âu (EU) và các nước Mỹ La-tinh; tái khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ khóa 2013-2016.

Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy triển khai đúng hạn các dự án ODA của Tây Ban Nha ở Việt Nam, nhất là dự án hải đăng xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm số 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm tiền đề quan trọng cho các tập đoàn lớn của Tây Ban Nha làm ăn tại Việt Nam.

Việt Trung