(VietNamNet) - Cũng như nhiều cặp cửa khẩu khác, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (Lào Cai), nhiều người dân và du khách Trung Quốc đã sang Lào Cai để tìm mua các sản phẩm sữa nhập khẩu từ châu Âu, châu Mỹ.