VinaCorp - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ sẽ tiến hành chi trả cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 30%, thời gian chi trả từ 15/04/2011 đến 15/05/2011.

HĐQT thông báo tới các cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2010 như sau: - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010: 30%/CP (mệnh giá 1 CP: 10.000đ/CP), trong đó: Đợt chi trả Ngày chốt danh sách chi trả Phương thức chi trả Cổ tức/CP Ghi chú 1 1/12/2010 Tiền mặt 10% Đã chi trả. 2 15/4/2011 Tiền mặt 10% 3 Khi công ty tăng vốn lần 3 trong năm 2011. Cổ phiếu 10% - Ngày chốt danh sách cuối cùng để trả cổ tức đợt 2: 17h00 ngày 15/04/2011. - Phương thức chi trả: Tiền mặt, chuyển khoản. - Thời gian trả cổ tức: Từ 15/04/2011 đến 15/05/2011 - Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân: Tây Hồ sẽ khấu trừ 5% trên tổng số tiền cổ tức tạm ứng đối với thu nhập đầu tư vốn theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành trước khi tiến hành cho trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông. - Địa điểm thực hiện: + Từ ngày 15/04/2011 đến 15/05/2011 (trừ thứ bảy và chủ nhật) Quý Cổ đông nhận cổ tức tại đơn vị quản lý sổ cổ đông của Tây Hồ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (số 136 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.39142380; Fax: 08.39143577) + Sau ngày 16/05/2011 quý cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Số 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM) Trân trọng thông báo. CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TRẦN MINH THU