“Tây” lừa về nông thông giở trò

(BNS) Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Bình liên tục xảy ra nhiều vụ người nước ngoài dùng tiền mệnh giá lớn đến những vùng nông thôn mua hàng rồi đòi chọn tiền thối để lợi dụng người bán hàng sơ hở để... chôm. Loại...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/12/20081212.46255.html