Ngày 31.10, Hội thảo quốc tế “Thời đại đá cũ Việt Nam trong bối cảnh khu vực” đã diễn ra tại TP. Pleiku (Gia Lai).

Tay Nguyen la cai noi cua nguoi Viet co - Anh 1

Các nhà nghiên cứu khẳng định bước đầu Tây Nguyên là cái nôi của người Việt cổ

Hội thảo có tham luận của các học giả quốc tế nghiên cứu khảo cổ học về thời đại đồ đá cũ trên thế giới và khu vực Đông Nam Á.

Tâm điểm là việc phát hiện các di tích sơ kỳ Đá cũ ở An Khê (Gia Lai), đây là bằng chứng khẳng định sự có mặt của loài người Homo Erectus (cách đây khoảng 80 vạn năm) - tổ tiên trực tiếp của con người Việt Nam hiện đại.

Phát hiện bước đầu thay đổi quan niệm của một số học giả không thừa nhận giai đoạn sơ kỳ đồ đá cũ tại khu vực Đông Nam Á. Công cuộc khai quật nghiên được lưu qua nhiều tư liệu thu được, bước đầu có giá trị quan trọng trong việc biện soạn lịch sử quốc gia, bổ sung vào tài liệu nghiên cứu về nguồn gốc loài người. Đồng thời có thể minh định vùng Tây Nguyên của Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người cổ.

ĐÌNH VĂN