Tây Nguyên thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Gốc
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó nổi bậc nhất là thực hiện Chương trình 135 góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tây Nguyên thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Nhiều người dân tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ưu tiên mô hình chăn nuôi bò vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Theo đó, thực hiện Chương trình 135, các tỉnh Tây Nguyên đã giao vốn cho các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện, đồng thời phân bổ vốn tùy theo mức độ khó khăn, không bình quân chia đều, đảm bảo đúng đối tượng, dân chủ, công khai.

Một số địa phương vùng Tây Nguyên còn lồng ghép các nguồn vốn khác như Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động nhân dân đóng góp vốn, ngày công lao động cùng tham gia thực hiện một số công trình, dự án…

Nhờ vậy, các địa phương thụ hưởng Chương trình 135 của các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng được hàng ngàn công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

Riêng trong năm 2017 này, các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn của các tỉnh Tây Nguyên được thụ hưởng Chương trình 135 đã được Nhà nước đầu tư gần 460 tỷ đồng để xây dựng, tu bổ các công trình thủy lợi, hệ thống đường giao thông nông thôn, chợ nông thôn, công trình cấp nước hợp vệ sinh, nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào…

Các tỉnh Tây Nguyên cũng thực hiện tốt các chính sách định canh định cư, chính sách đối với người có uy tín, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở đối với các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cấp nước sinh hoạt, hỗ trợ vay vốn đối đồng bào vùng khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số…

Đặc biệt, đối với các địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, không còn quỹ đất để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, đã linh hoạt chuyển sang hỗ trợ chăn nuôi bò, mua nông cụ phục vụ sản xuất theo yêu cầu của đồng bào…

Theo đánh giá của các địa phương vùng Tây Nguyên, hầu hết các công trình, dự án của Chương trình 135 được triển khai thực hiện đều dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi trên địa bàn.

Quang Huy (TTXVN)

Tin nóng

Tin mới