Tây Ninh: Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể

Gốc
(Chinhphu.vn) – Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh đã giảm được 9.060 hộ nghèo so với kết quả điều tra hộ nghèo năm 2005.

Cụ thể, theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2009, toàn tỉnh có 19.140 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,67% dân số của tỉnh; hộ nghèo liền kề có 8.097 hộ, chiếm tỷ lệ 3%. So với kết quả điều tra hộ nghèo năm 2005, toàn tỉnh đã giảm được 9.060 hộ nghèo (năm 2005 có 28.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,34% dân số của tỉnh). Tuy nhiên, việc đáng giá, cập nhật hộ nghèo ở một số địa phương còn sai sót, thiếu chính xác do tiêu chí đánh giá, xác minh hộ nghèo giai đoạn 2005-2010 không phù hợp vì mức trượt giá khá cao, hàng năm chỉ tiêu hộ nghèo đạt thấp so với thực tế. Nhiều hộ nghèo thật sự lại không được xếp vào diện nghèo chỉ vì có thu nhập nhỉnh hơn quy định, không ít hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo. Ngoài ra, thực hiện chính sách BHYT tự nguyện đối với hộ cận nghèo còn gặp khó khăn về phương thức và kinh phí hỗ trợ. Ngọc Hà

Tin nóng

Tin mới