Tự do quá, hay là thiếu văn hóa quá? Chàng quần đùi, ở trần, trắng nhễ nhại, dắt tay người đẹp tóc vàng đi qua đường...