Tên gốc trò chơi là Drum kit ace là game thuộc thể loại âm nhạc và luyện trí nhớ rất thú vị.