Ngày 27/03/2009, TTGDCK Hà Nội đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) – cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Thác Bà. TTGDCK Hà Nội thông báo như sau: